Friday, August 5, 2011

Couplets......

Kuchh iss tarah .....muhabbat kar li ghamon se....;

Goya khushiyan bhee...tanha ho gayin hon jaise....!!!